Privacyverklaring

Persoonlijke informatie

Welkom op de website van Vrouwengeneeskracht! Je kan deze website bezoeken zonder dat vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.

 

Wil je graag contact met Vrouwengeneeskracht, dan kan je via het contactformulier een vraag stellen of een afspraak maken voor een behandeling. Daarbij laat je persoonlijke gegevens achter. Vrouwengeneeskracht stelt alles in het werk om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

 

Privacyverklaring

Acupunctuur praktijk Vrouwengeneeskracht is als ondernemer verplicht je te informeren over de omgang met jouw persoons- en medische gegevens, wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd.

Dat staat verwoord in deze Privacy verklaring.

 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Vrouwengeneeskracht gebruikt adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, wordt dit gerespecteerd. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

 

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeute van Vrouwengeneeskracht, Elisabeth van den Berkmortel, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Jouw dossier bevat aantekeningen over (de voortgang van) jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alleen jouw behandelend therapeut heeft toegang tot jouw gegevens.

 

Ook kunnen in je dossier gegevens opgenomen worden die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, alleen na jouw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij jouw verloskundige.

 

Jouw therapeute heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier en houdt zich aan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

 

Gebruik van gegevens

Sommige gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • de financiële administratie, zodat wij of onze boekhouder een factuur/zorgnota kunnen maken en onze jaarrekening kunnen opstellen;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Delen na expliciete toestemming

Alleen met uw expliciete toestemming worden sommige gegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld over hoe het gaat of als de therapie is afgerond;
  • bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • om je te voorzien van nieuws over de praktijk

 

Zorgnota

Op de zorgnota/factuur die je na elke behandeling ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Je naam, adres en woonplaats, geboortedatum en datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “acupunctuur behandeling” en de kosten van het consult, staan op de factuur vermeld.

 

Cookies

Wanneer je deze website bezoekt wordt er tijdelijk enige informatie opgeslagen op jouw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt om de inhoud van onze website beter af te stemmen op jouw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je jouw internetbrowser geopend hebt. Bij het afsluiten van de browser wordt het cookie verwijderd.

 

Reactie blogs

Als je een reactie plaatst onder één van de blogs vul je je naam, je e-mailadres en eventueel je website in. Je e-mailadres wordt niet getoond. Verder onthoudt de website je IP-adres. Door het aanvinken van de checkbox bij de reactie ga je akkoord met het feit dat deze gegevens verzameld worden.

 

Google Analytics

Voor de analyse van bezoekersaantallen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, en Google analytics cookies. Om gedeelde persoongegevens (conform artikel 8f van de Wet bescherming persoongegevens) te minimaliseren:

  • is er een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • is het delen van gegevens uitgezet;
  • wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics als je hier meer over wilt weten.

 

Links naar andere sites

De website kan links naar websites van andere partijen bevatten. Vrouwengeneeskracht draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De gegevens in het cliëntendossier blijven -ingevolge de WGBO-  15 jaar bewaard.

De gegevens in de financiële administratie blijven 7 jaar bewaard; ook dit is een wettelijke plicht.

 

Wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem hiervoor contact op en het wordt, uiterlijk binnen twee weken, geregeld.

Mocht je er desondanks aanleiding toe zien, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door Vrouwengeneeskracht aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Vrouwengeneeskracht

Elisabeth van den Berkmortel

Europalaan 500, 3626 KS Utrecht

06-25254730

Meer weten? Bel 06-41832390 voor vragen of boek een afspraak

Overzicht